Potřebujete využít i projekčních činností?

Projekční činnost

Nabízíme nejen pro realizační společnosti, ale také pro investory a státní podniky projekční činnost s neomezeným výkonem a autorizací ČKAIT.

Vytvoříme pro vás na míru

Případovou studii

Studii proveditelnosti

Dokumentaci pro vydání stavební povolení – DSP

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby – DPS

Projekt skutečného provedení – DSPS

V rámci objednání od nás obdržíte také časový harmonogram dodání jednotlivých fází.
Doba dodání projektové dokumentace je maximálně do 3 měsíců.

INFO - Změna vlastnické struktury
Vážení zákazníci, aktuálně u naší společnosti dochází ke změně vlastníka a jednatele. Věříme, že Vám tato změna přinese zlepšení jak v rychlosti instalací, tak následném servisu. V rámci této změny v současné době dochází k předání veškeré agendy, zakázek, rozpracovaných instalací, proto není v našich silách s vámi komunikovat telefonicky. Velmi se omlouváme. Toto přechodné období by mělo skončit nejpozději 4. ledna 2024 a od tohoto dne Vám budeme plně k dispozici a rádi se s Vámi potkáme osobně.