Zajistíme vše, co bude potřeba k úspěšnému dokončení projektu

Zprostředkování KOORDINÁTORA BOZP na stavbu:

Investor je ze zákona povinen určit koordinátora BOZP;

Jako firma máme partnery se zákonným oprávněním KOORDINÁTORA BOZP a rádi tuto službu nabídneme dále; cílem je, ať se instaluje vše tak, jak má, a to bezpečně a dle platných norem a předpisů;

Kdo je koordinátor BOZP a proč je potřeba?

Koordinátor musí znát problematiku bezpečnosti práce na stavbách a má při výstavbě za úkol hlídat a koordinovat jednotlivé činnosti zhotovitelů a z nich vyplývající rizika. Vyhledá rizika na staveništi a vypracuje plán BOZP pro konkrétní stavbu.

Nejprve definuje pravidla a zásady bezpečnosti práce, která jsou závazná pro všechny osoby na stavbě, a následně pak hledá možná rizika a snaží se o jejich odstraňování. Za tímto účelem vede a pravidelně aktualizuje plán BOZP.

Zprostředkování BOZP a PO:

  1. řešení zákonných povinností PRO OSVČ
  2. řešení zákonných povinností pro FIRMY SE ZAMĚSTNANCI
  3. řešení zákonných povinností pro GASTRO PROVOZY
  4. řešení zákonných povinností pro ŠKOLY
  5. řešení zákonných povinností pro státní sféru – ÚŘADY
  6. řešení zákonných povinností pro oblast ZDRAVOTNICTVÍ

Všechna řešení chrání podnikání před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrol úřadů:

  • Oblastní inspektorát práce – OIP
  • Krajská hygienická stanice – KHS
  • Hasičský záchranný sbor – HZS

Statický posudek – „Přitížení střechy stavbou FVE“
Zprostředkování požárně bezpečnostního řešení pro FVE

INFO - Změna vlastnické struktury
Vážení zákazníci, aktuálně u naší společnosti dochází ke změně vlastníka a jednatele. Věříme, že Vám tato změna přinese zlepšení jak v rychlosti instalací, tak následném servisu. V rámci této změny v současné době dochází k předání veškeré agendy, zakázek, rozpracovaných instalací, proto není v našich silách s vámi komunikovat telefonicky. Velmi se omlouváme. Toto přechodné období by mělo skončit nejpozději 4. ledna 2024 a od tohoto dne Vám budeme plně k dispozici a rádi se s Vámi potkáme osobně.